Styret

 

Styret i Odda FK setter rammer for hvordan klubben skal drives, fastsette mål og strategier, og er ansvarlige for å bygge og vedlikeholde et godt økonomisk fundament. 

Styrets faste medlemmer har definerte ansvarsområder som de følger opp. Les mer om styrets rollebeskrivelser.

Styret i Odda Fotballklubb 2021

Styreleder
Jarle Øvsthus
kontakt: styreleder@oddafk.no / 40 23 24 96

Nestleder og Fair Play-ansvarlig
Anbjørg Skare
kontakt: anbjorg.s.molven@haugnett.no / 41 40 34 00

Styremedlemmer:

Kvalitetsklubbansvarlig
Marie Opheim
kontakt: marie@bmi.no / 98 64 27 01

Sportslig Leder
Sjur Jåstad Øygard
kontakt: sportslig@oddafk.no / 46 92 09 64

Anleggsansvarlig
Kjetil Olsen
Kontakt: anlegg@oddafk.no / 99 44 68 40

Varamedlem:
Marianne Hemstad Lekve
Kontakt: marianne.hemstad.lekve@ullensvang.kommune.no / 92 66 29 94

 

Våre hovedsponsorer