Styret

 

Styret i Odda FK setter rammer for hvordan klubben skal drives, fastsette mål og strategier, og er ansvarlige for å bygge og vedlikeholde et godt økonomisk fundament. 

Styrets faste medlemmer har definerte ansvarsområder som de følger opp. Les mer om styrets rollebeskrivelser.

Styret i Odda Fotballklubb 2022

Styreleder
Anbjørg Skare
kontakt: styreleder@oddafk.no / anbjorg.s.molven@haugnett.no / 41 40 34 00

Nestleder
Kjetil Olsen
Kontakt: anlegg@oddafk.no / 99 44 68 40

Styremedlemmer:

Kvalitetsklubbansvarlig
Linda Smedegård
kontakt: Linda.smedegard@boliden.com / 41 69 23 59

Sportslig Leder
Tore U. Rønhovde
kontakt: sportslig@oddafk.no / 47 64 18 21

Fair Play-ansvarlig:
Marianne Hemstad Lekve
Kontakt: marianne.hemstad.lekve@ullensvang.kommune.no / 92 66 29 94

Varamedlem
Vegard Lauritsen
kontakt: vegard.lauritsen@eramet.com / 47 33 19 85

 

 

Våre hovedsponsorer


Andre sponsorer