Rollebeskrivelser

 

 

Grunnmuren i Odda Fotballklubb er frivillighet. Klubben er avhengig av at frivillige tar på seg verv og oppgaver. For å sikre kvalitet, struktur og kontinuitet i klubben er det utviklet definerte rollebeskrivelser for de ulike rollene i klubben.

Dette er en del av arbeidet med Kvalitetsklubb i OFK.

 

Følgende roller har definerte rollebeskrivelser:

Styret
1.1 Styreleder
1.2 Nestleder – Fair Play Ansvarlig
1.3 Styremedlem – Sportslig Leder
1.4 Styremedlem – Anlegg og inkludering
1.5 Styremedlem – Kvalitetsklubb
1.6 Varamedlem


Andre roller i Odda FK
2.1 Fiks Ansvarlig
2.2 Politiattestansvarlig
2.3 Dommeransvarlig
2.4 Buss/Bil ansvarlig
2.5 Trenerveileder
2.6 Rekrutteringsansvarlig
2.7 Trener
2.8 Lagleder
2.9 Nettside og sosiale medier-ansvarlig


Komitéer og utvalg
3.1 Kontrollkomite
3.2 Fair Play utvalg
3.3 Vedlikehold
3.4 Materialforvalter
3.5 Økonomikomite
3.6 Valgkomite
3.7 Veterankomite

 

Last ned rollebeskrivelser her (pdf)

 

Våre hovedsponsorer


Andre sponsorer