Sportsplan

 

Sportsplanen er klubbens sportslige strategidokument og legger føringer for alt sportslig arbeid i klubben.

Sportsplan revideres ved behov av Sportslig Utvalg. Den skal være tilgjengelig for alle trenere og lagledere på klubbens hjemmesider. 

 

 

Våre hovedsponsorer


Andre sponsorer