Sportslig utvalg

 

Sportslig utvalg Odda FK 2021

Sportslig Leder
Sjur Jåstad Øygard
kontakt: sportslig@oddafk.no / 46 92 09 64

Trenerveileder
Ronny Olai Nilsen

Medlem:
Linda Smedegård
Monica Larsson
Mikael Bjørnetun
Arild Tjelle
Inge Rasmussen
Christian Crowo

 

Våre hovedsponsorer