Klubbhåndbok

 

Klubbhåndboken skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. 

Klubbhåndboken er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboken er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og kampledere i vår klubb. 

Styret oppfordrer brukere til å komme med innspill til forbedringer og endringer i klubbhåndboken. Dette må sendes skriftlig til klubbens daglige leder. 

Klubbhåndboken godkjennes årlig, på årsmøtet. Organisasjonskart oppdateres etter årsmøtet. Daglig leder er ansvarlig. 

 

 

Våre hovedsponsorer


Andre sponsorer