Retningslinjer Veo kamera

Hovedbilde
 

Odda FK har et VEO-sportskamera som kan lånes ut til klubbens lag. Etter bruk blir opptak fra kameraet lastet opp til Veo’s server og blir tilgjengelig innen 24 timer. Da kan man blant annet:

 • Se forhåndsgenererte høydepunkter
 • Klippe ut egne sekvenser og legge på grafikk
 • Dele høydepunkter og sekvenser med lagets spillere
 • Dele høydepunkter og sekvenser på sosiale medier

Retningslinjer og info:

 • Kameraet lånes i utgangspunktet kun ut for 9er- og 11er kamper. men kan lånes ut til andre lag etter avtale med DL. 
 • Kameraet må bestilles senest en uke før bruk. Man kan heller ikke bestille mer enn 20 dager frem i tid.
 • Laget som låner kameraet må ha fått tilstrekkelig opplæring
 • Utstyres kan bare lånes av en registrert person pr lag
 • Opp- og nedmontering og betjening av kameraet gjøres av lånetaker.
 • Kameraets batteritid er 4 timer
 • Kameraet kvitteres ut etter bruk og settes på lading på kontoret til Daglig leder.
 • Lånetaker er ansvarlig for kameraet under bruk.
 • Tidspunkt for uthenting og avlevering må overholdes slik andre lag får mulighet til å overta. Brudd på dette medfører at laget ikke får låne kameraet på en stund.

Personvern

 • Samtlige spillere i som medvirker på opptaket skal på forhånd være kjent med at opptak pågår
 • Samtlige spillere skal ha gitt samtykke til at kampen filmes. Samtykke gis ved at dette opplyses tydelig i innkallingen på Spond.
  Forslag til tekst: “Denne kampen er planlagt filmet med sportskamera levert fra VEO. Filmen lastes opp til leverandørens server hvor vi som trenere får tilgang til filmen. Dersom man ikke ønsker at kampen skal filmes kan dette meldes til trener/lagleder.”
 • Motstanderlag skal også informeres i god tid at vi planlegger å filme kampen.
  De skal også oppfordres til å gi beskjeden videre til sine spillere/foresatte med instruksjon om at man melder tilbake dersom man ikke ønsker at kampen skal filmes.
  Forslag til tekst: ” Denne kampen er planlagt filmet med sportskamera levert fra VEO. Filmen lastes opp til leverandørens server hvor vi som trenere får tilgang til filmen. Dersom noen av deres trenere/spillere/foresatte ikke ønsker at kampen skal filmes ønsker vi en tilbakemelding på dette. Kampen vil da selvfølgelig ikke bli filmet.”
 • Dersom noen enten fra hjemme/bortelag gir melding om at de ikke ønsker at kampen skal filmes, så skal det selvfølgelig respekteres.
 

Våre hovedsponsorer


Andre sponsorer