Hospitering

Hovedbilde
 

Hospitering er en form for differensiering der spillere i perioder får trene og spille på lag i høyere aldersklasser. Hospitering er i utgangspunktet ment som et tillegg til trening og kamper på eget alderstrinn, men kan også foregå ved at spillere erstatter en eller flere ukentlige treninger sammen med egen årsklasse, med treninger sammen med lag i høyere aldersklasser.

Gode hospiteringsordninger er et viktig virkemiddel for læring generelt og mesterlæring spesielt.

Det er viktig at spillerne sine sosiale rammer er trygge i slike ordninger.

Klubben vil alltid ha noen spillere som har bedre ferdigheter enn sine jevnaldrende. Derfor vil det være aktuelt å la slike spillere hospitere på eldre lag eller, for jenter, gi muligheten til å spille med gutter. Hvor ofte og hvor lenge det er snakk om må avgjøres i hvert enkelt tilfelle.

SU kan involveres når det oppstår uenighet om gjennomføring av hospitering. SU skal informeres ved avtaling av slike ordninger.

Retningslinjer for hospitering:

  • Odda Fotballklubb anbefaler at man kan starte med hospitering når man går over til 7er fotball. Det vil si det året de fyller 10.
  • Spilleren skal være dominerende både på trening og i kamp for sitt lag og skal vise ekstra stor interesse for fotballen.
  • Spilleren skal vise gode holdninger til medspillere og trenere.
  • Hospitering skal ikke gå ut over skolegang og ikke bidra til en for stor totalbelastning for spilleren.
  • Hver enkelt spiller som vurderes for hospitering skal behandles individuelt
  • Hospitering skal skje etter vurdering og samtaler mellom spiller, foreldre og trenere. Det er viktig at man sammen med foreldrene vurderer om totalbelastningen for den enkelte spiller blir for stor ved hospitering.
  • Hospitering skal evalueres fortløpende.
  • Det skal fylles ut en avtale som sier noe om hospiteringens innhold og varighet.,
  • Hospteringsavtale skal gjennomgås sammen med en representant for SU.

Send inn dette skjemaet når alt er i orden og avtalen er gått gjennom med spiller i lag med representant for SU. Skjemaet blir sendt til daglig leder, sportslig leder og trenerveileder.

 

Våre hovedsponsorer


Andre sponsorer