Endringer i styret i OFK

Hovedbilde
 

Styreleder i Odda Fotballklubb Jarle Øvsthus informerte torsdag kveld 18.11.21 om sin avgang som styreleder. Avgangen skjedde med umiddelbar virkning. Mandag kveld 22.11.21 meddelte styrets medlemmer Marie Opheim, Kjetil Olsen, Sjur J. Øygard og Anbjørg Skare at også de fristiller seg fra sine verv med umiddelbar virkning. Varamedlem til styret Marianne Hemstad Lekve blir sittende i styret. Daglig Leder ble informert om styremedlemmenes beslutning sent mandag kveld.

Aktiviteter går som normalt

Alle planlagte aktiviteter i klubben fremover vil bil gjennomført som normalt, aktivitet for barn og unge vil bli prioritert. Odda FK har et stort korps av dyktige frivillige som gjør dette mulig. Alle kritiske funksjoner og daglig drift blir ivaretatt. 

Det vil bli kalt inn til et ekstraordinært årsmøte i nær framtid for å velge et nytt, midlertidig styre. Valgkomiteen er allerede i gang med sitt arbeid.

Det avgåtte styrets begrunnelse

Bakgrunnen for styreleders beslutning er det som oppleves som mistillit fra medlemmer i klubben til måten klubben styres på. I tillegg oppgis manglende måloppnåelse for å få den daglige driften av klubben opp på et mest mulig selvgående nivå. Mistilliten som styreleder opplever deles av flere medlemmer i det nå avgåtte styret. De avgåtte styremedlemmer samt avgått styreleder kommer ikke til å uttale seg ytterligere i sakens anledning.

Alle henvendelser bes rettet til Daglig Leder Guro Svenkerud Fresvik. Telefon 46410829, epost leder@oddafk.no.

OFK er en klubb mer sterkt samhold og dyktige frivillige, vi har solide strukturer på plass og håndterer dette på en ryddig måte i fellesskap. Klubben ser frem mot en ny fotballsesong hvor vi endelig er tilbake til normalt aktivitetsnivå. Vi skal arrangere Trykkericup for barn, Zinkencup for ungdom og spre fotballglede til alle. Det er vårt fokus nå.

 

For Odda Fotballklubb

Daglig Leder Guro Svenkerud Fresvik

Styremedlem Marianne Hemstad Lekve.

 

 

Våre hovedsponsorer